Škola

Škola

Podzimní tvoření v ŠD

Do nového školního roku se vždy scházíme v době, kdy přichází podzim. A je pravdou, že právě toto roční období doslova hýří barvami a je inspirací pro naši práci ve školní družině. Povídáme si o… Pokračování

Škola

Národní plán doučování

Pokračování

Škola

Moderní vyučování ve 21. století

Název projektu: Moderní vyučování ve 21. století Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004161 Doba realizace: 1. 2. 2017 - 10. 5. 2021 Celkové způsobilé výdaje projektu: 6 280 944 Kč Cíl… Pokračování

Škola

Kroužky

Nabídka Kroužků ve školním roce 2024/25 Ve školním roce 2024/2025 budeme nabízet následující kroužky. Zájemci nechť se hlásí u vedoucího kroužku, počet míst v kroužku je omezen. název kroužku… Pokračování

Škola

Projekty

Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291 Výše dotace: 1 857… Pokračování

Škola

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3

Cílem SRPŠ při ZŠ a MŠ Jubilejní 3 – pracoviště Jubilejní 3 je podpora a propagace činnosti základní školy (pracoviště Jubilejní 3). Spolek přispívá dobrovolnou pomocí a materiálními či… Pokračování

Škola

Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2006/2007 je na ZŠ Jubilejní (pro obě pracoviště Jubilejní 3 i Dlouhá 56) školní poradenské pracoviště. Tvoří jej školní metodičky prevence sociálně-patologických jevů,… Pokračování