Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2006/2007 je na ZŠ Jubilejní (pro obě pracoviště Jubilejní 3 i Dlouhá 56) školní poradenské pracoviště. Tvoří jej školní metodičky prevence sociálně-patologických jevů, výchovní poradci a v rámci poradenských týmu i někteří učitelé.

Cílem poradenského pracoviště je pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům, pedagogům.

poradenský tým Jubilejní
výchovný poradce: Milena Balonová, konzultační hodiny St 12:00 - 12:30, Čt 14:00 - 14:30
metodik prevence: Michal Částečka, konzultační hodiny Út 13:45 - 14:45 nebo po domluvě
zástupkyně vedoucího pracoviště: Miroslava Borošová
učitelé: Sylva Březovská (za 3. - 5. třídy)
speciální pedagog: Radka Janků

poradenský tým Dlouhá
výchovný poradce: Vladan Videnka
metodik prevence: Zuzana Jandlová