Den Země ve ŠD

Den Země každoročně slavíme 22. 04. V tento den si také připomínáme, jak chránit a pečovat o naše životní prostředí.