Výběr stravného na říjen 2022

Zveřejněno: 21. 09. 2022

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Pondělí 26. 9. 2022 7:00 - 13:00

Cena obědů na září (podle počtu přihlášených obědů):

strávníci 7 - 10 let  20x24,- = 480 Kč
strávníci 11 - 14 let 20x28,- = 560 Kč
strávníci 15 a více let 20x32,- = 640 Kč
cizí strávníci do nosiče 20x80,- = 1 600 Kč

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek