Výběr stravného na červen 2024

Zveřejněno: 17. 05. 2024

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Pondělí 27. 5. 2024 7:00 - 13:00

Předpokládaná cena obědů (podle počtu přihlášených obědů):
strávníci 7 - 10 let  20x26,- = 520 Kč
strávníci 11 - 14 let 20x30,- = 600 Kč                
strávníci 15 a více let 20x34,- = 680 Kč
cizí strávníci - nevaříme

V měsíci červnu vaříme jen oběd č. 1.
Výdej obědů do jídlonosičů pro žáky - první den nemoci 11:20 - 11:35

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 7:30 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Zveřejnil: Jan Šustek