Výběr stravného na červen 2023

Zveřejněno: 21. 05. 2023

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Čtvrtek 25. 5. 2023 7:00 - 13:00

Předpokládaná cena obědů (podle počtu přihlášených obědů):
strávníci 7 - 10 let  22x26,- = 572 Kč
strávníci 11 - 14 let 22x30,- = 660 Kč                
strávníci 15 a více let 22x34,- = 748 Kč
cizí strávníci do nosiče 22x86,- = 1 892 Kč

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek