Školní fórum

Zveřejněno: 14. 10. 2019

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se na naší škole konalo školní fórum. To první proběhlo v květnu 2018, kdy žáci měli možnost hodnotit, co se jim ve škole a ve městě líbí a co by chtěli změnit. Nápady měli opravdu zajímavé. Které jejich návrhy se podařilo splnit, zhodnotil na začátku setkání pan ředitel L. Gróf za školu a pan místostarosta Ondřej Syrovátka za město.

Školního fóra se zúčastnili žáci  5. – 9. ročníku z obou pracovišť. Jednotlivé třídy zastupovali členové  školní žákovské samosprávy. Při práci ve skupinkách dokázali objektivně vystihnout, co se jim ve škole líbí, a dobrých návrhů na vylepšení měli taky dost. Každá skupina své nápady prezentovala a pak bylo z nejlepších hlasováním vybíráno. Podle počtu získaných bodů se návrhy seřadily a k jejich realizaci se vyjádřil pan ředitel. A které to byly? Modernizace školního hřiště - hlavně běžecké dráhy, výměna šatních skřínek na ZŠ Jubilejní a zakoupení nových skřínek na ZŠ Dlouhá, uskutečnění zahraničních exkurzí, obnovení venkovního atria, vybavení školní kuchyňky, zmodernizovat fukary na záchodech, zpestřit stravování na ZŠ Dlouhé, a další. Ke všem podnětům se vyjádřil pan ředitel, který zúčastněným vysvětlil, které nápady jsou uskutečnitelné a které ne.

Stejným způsobem žáci diskutovali, co dobrého by mohlo udělat město pro své obyvatele. Shodli se na výstavbě skateparku, vylepšení autobusového a vlakového nádraží, umístění více odpadkových košů, zlepšení osvětlení některých ulic, zavedení půjčovny pro elektrokola a elektrokoloběžky, zřízení knihbudek. Ke všem podnětům se vyjádřil p. zástupce starosty NJ.
K záležitostem, které se týkají naší školy, se budou moci ostatní žáci vyjádřit v anketě, která proběhne v nejbližších dnech.

Mgr. Milada Molinová

Zveřejnil: Jan Šustek