Sdružení rodičů a přátel školy

Školská rada při základní škole Jubilejní 3 byla ustavena 15. prosince 2005.

Má šest členů, po dvou zástupcích nezletilých žáků, zástupcích pedagogů a zřizovatele. Ve volbách 18.  a 20. listopadu 2014 byli do školské rady zvoleni tito členové:

 • zákonní zástupci nezletilých žáků:
  Lucie Dorotíková, Vítězslav Páter
 • zástupci pedagogických pracovníků:
  Mgr. Jana Maloušková, Mgr. Stanislav Janota
 • zástupci zřizovatele:
  Jaromír Hajda, Jana Škodová

Obsazení funkcí ve školské radě je v současné době následující:

 • Předseda: Vítězslav Páter
 • Místopředseda: Mgr. Stanislav Janota
 • Jednatel a zapisovatel: Mgr. Jana Maloušková
 • Členové: Lucie Dorotíková, Jaromír Hajda, Jana Škodová
Hlavní úkoly školské rady:
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledku vzdělávání žáků;
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.