Školní kolo biologické olympiády

Zveřejněno: 12. 02. 2020

Vybraní žáci 6. – 9. ročníku se sešli dne 4. 2. 2020 v učebně přírodopisu a laboratoři, kde si prověřili své znalosti. Hlavním tématem olympiády byl těžký život ve vodě. Nejprve prošli teoretickou části. Dále následovala praktická část, ve které určovali rostliny a živočichy. Poslední části byl laboratorní úkol, který se týkal povrchového napětí vody v závislosti  na přítomnosti mycích prostředků a vnitřní stavby mechové rostlinky.

V kategorii C se umístili na prvních třech místech Janíková Lucie, Štěpánová Gabriela a Jandová Vendula. V kategorii D Šarman Štěpán, Špaček Daniel a Tomanová Vendula. Do okresního kola postupují Janíková Lucie, Štěpánová Gabriela a Šarman Štěpán.

Děkuji všem žákům za vzornou přípravu. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Zveřejnil: Jan Šustek