Školní kolo biologické olympiády

Vybraní žáci 6. – 9. ročníku se sešli dne 4. 2. 2020 v učebně přírodopisu a laboratoři.