Třídy

Třída

Umístění učebny

Třídní učitel

I. A U1 - 1. patro, uč. 103 PaedDr. Miroslava Borošová
I. B U1 - 2. patro, uč. 203 Mgr.  Radomíra Pšenicová
II. A U1 - 1. patro, uč. 106 Mgr. Petra Jankotová
III. A U1 - 2. patro, uč. 205 Mgr. Iveta Martincová
III. B U1 - 2. patro, uč. 204 Mgr. Iva Benčáková
IV. A U1 - 2. patro, uč. 206 Ing. Silvie Březovská
IV. B U1 - 1. patro, uč. 105 Ing. Jana Křížová
V. A U2 - přízemí, uč. 1 Mgr. Jaroslava Chupíková
V. B U1 - 1. patro, uč. 104 Mgr. Andrea Nohelová
VI. A U2 - 1. patro, uč. 105 Mgr. Jan Šustek
VI.B U2 - přízemí, uč. 3 Bc. Darina Fabianová
VII. A U2 - 2. patro, uč. 203 Mgr. Kateřina Najdková
VII. B U2 - 1. patro, uč. 103 Mgr. Simona Stenchlá
VIII. A U2 - 1. patro, uč. 104 Mgr. Daniela Halaštová
VIII. B U2 - přízemí, uč. 2 Mgr. Michal Částečka
IX. A U2 - 1. patro, uč. 106 Mgr. Milada Molinová
IX. B U2 - 2. patro, uč. 204 Mgr. Pavel Juráček