Třídy

Třída

Umístění učebny

Třídní učitel

I. A U1 - 1. patro, uč. 103 PaedDr. Miroslava Borošová
I. B U1 - 2. patro, uč. 203 Mgr. Karolína Kahánková
II. A U1 - 1. patro, uč. 106 Mgr. Petra Jankotová
II. B U1 - 2. patro, uč. 206 Bc. Vojtěch Glogar
III. A U1 - 1. patro, uč. 104 Ing. Silvie Březovská
III. B U1 - 1. patro, uč. 105 Ing. Jana Křížová
IV. A U2 - přízemí, uč. 1 Mgr. Martina Rábelová
V. A U1 - 2. patro, uč. 205 Mgr. Iveta Martincová
V. B U1 - 2. patro, uč. 204 Mgr. Iva Benčáková
VI. A U2 - přízemí, uč. 2 Mgr. David Kozák
VI. B U2 - 1. patro, uč. 104 Mgr. Daniela Halaštová
VII. A U2 - 2. patro, uč. 204 Mgr. Pavel Juráček
VII.B U2 - 1. patro, uč. 106 Mgr. Barbora Majkusová
VIII. A U2 - 1. patro, uč. 105 Mgr. Jan Šustek
VIII. B U2 - přízemí, uč. 3 Mgr. Pavla Göttlicherová
IX. A U2 - 2. patro, uč. 203 Mgr. Kateřina Najdková
IX. B U2 - 1. patro, uč. 103 Mgr. Simona Stenchlá