Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2006/2007 je na ZŠ Jubilejní (pro obě pracoviště Jubilejní 3 i Dlouhá 56) školní poradenské pracoviště. Tvoří jej školní psycholog, školní metodičky prevence sociálně-patologických jevů, výchovní poradci a v rámci poradenských týmu i někteří učitelé.

Cílem poradenského pracoviště je pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům, pedagogům.

poradenský tým Jubilejní
výchovný poradce: Milena Balonová, konzultační hodiny Čt 14:00 - 14:45
metodik prevence: Michal Částečka
učitelé: Miroslava Borošová, Kateřina Krutílková
speciální pedagog: Radka Janků

poradenský tým Dlouhá
výchovný poradce: Vladan Videnka
metodik prevence: Zuzana Jandlová