Slavnosti města

Ve dnech 6. a 7. září 2019 se město Nový Jičín odělo do parádního hávu. Odbývaly se totiž Slavnosti města, letos zaměřené na výročí významných firem zde působících: Tonaku, Autopalu a Hotelu Praha.