Příprava na přijímací zkoušky

Deváťáci  procvičovali český jazyk a matematiku