Výběr stravného na únor 2022

Zveřejněno: 20. 01. 2022

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Čtvrtek 27. 1. 2022 7:00 - 13:00

Předpokládaná cena obědů (podle počtu přihlášených obědů):
strávníci 7 - 10 let  14x22,- = 308 Kč
strávníci 11 - 14 let 14x25,- = 350 Kč                
strávníci 15 a více let 14x29,- = 406 Kč
cizí strávníci do nosiče 20x74,- = 1 480 Kč

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek