Výběr stravného na prosinec 2023

Zveřejněno: 08. 11. 2023

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Úterý 28. 11. 2023 7:00 - 15:00

Předpokládaná cena obědů (podle počtu přihlášených obědů):
strávníci 7 - 10 let  16x26,- = 416 Kč
strávníci 11 - 14 let 16x30,- = 480 Kč                
strávníci 15 a více let 16x34,- = 544 Kč
cizí strávníci do nosiče 16x97,- = 1 552 Kč

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 7:30 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek