Tandemová výuka

Zveřejněno: 24. 03. 2020

V průběhu října až února probíhala v hodinách matematiky párová výuka dvou učitelek ve třídách 7. A a 8. B. Spolupráce pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání zlepšuje kvalitu výuky. Ta má samozřejmě pozitivní vliv na výsledky žáků.

Nejprve proběhla příprava hodin, metod ve výuce, rozdělení třídy na skupiny a rozdělení kompetencí obou pedagogů. Žáci pracovali ve skupinkách na různých úkolech. S kolegyní jsme průběžně práci kontrolovaly, dávaly pomocné otázky vedoucí ke správným odpovědím, upozorňovaly na případné chyby a následně zkontrolovaly hotovou práci. Děti si mohly samy volit způsob, tempo a získávaly od učitele častěji zpětnou vazbu.

Společné plánování a reflexe výukových hodin pomáhá učitelům výuku stále zkvalitňovat a stávat se tak lepšími učiteli.
Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová, Mgr. Simona Stenchlá

Zveřejnil: Jan Šustek