Školní družina v dočasných prostorách

Zveřejněno: 11. 09. 2019

Vážení rodiče,

od 2. září 2019 máme školní družinu umístěnou dočasně v prostorách 2. stupně, a to v přízemí ve čtyřech třídách. Toto provizorium bude trvat po dobu rekonstrukce MŠ Jubilejní.

Náhradní prostory přinášejí organizační změny, které se snažíme již druhý týden přizpůsobovat podmínkám školy, vždy s přihlédnutím na bezpečnost dětí. Prosíme všechny rodiče o shovívavost a maximální možnou vstřícnost, především dodržováním již v červnu avizované změně provozu:

  • příchod dětí v době od 6:00 do 7:00 hodin žákovským vchodem (ten bude následně uzavřen do 7:40)
  • odpolední přístup žákovským vchodem do 13:00 hodin nebo po 15. hodině (v době od 13:00 do 15:00 bude vchod uzamčen)
  • odpolední vyzvedávání dětí probíhá přímo ve třídách (přízemí vlevo)
  • v případě telefonického kontaktu využijte dočasné telefonní číslo 734 151 731

Všechny tyto změny jsou jen dočasné a my se budeme snažit, aby co nejméně zasáhly do chodu a aktivit školní družiny i školy. Všechny případné dotazy vám zodpoví vychovatelky ŠD a vedení školy.

Děkujeme za pochopení.

Zveřejnil: Miroslava Borošová