Školka v první linii

Zveřejněno: 10. 07. 2020

Odloučené pracoviště naší školy na ulici Dlouhá bylo letos na jaře po uzavření mateřských a základních škol kvůli nemoci Covid-19 pověřeno hejtmanem Moravskoslezského kraje k zajištění péče o děti zaměstnanců krizových složek státu. 

Škola poskytovala potřebné zázemí – dostatek prostor, jídelnu i školní hřiště. Také kapacita z řad pedagogických pracovníků byla argumentem pro pověření právě této školy. Během dvou měsíců se zde vystřídalo několik desítek učitelů, vychovatelů a pedagogických asistentů. Za tuto pomoc, za ochotu a překonání větších či menších obav i o své vlastní zdraví, přišli na konci školního roku na všechna pracoviště školy, tedy do školy mateřské, na pracoviště Dlouhá 56 i Jubilejní 3, poděkovat zástupci města – starosta, místostarosta i vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Zveřejnil: Miroslava Borošová