Seznam sešitů pro II. stupeň

Zveřejněno: 27. 08. 2021

Jaké sešity budou žáci potřebovat na II. stupni, najdete v následující tabulce:

M 1x 440 (460), 1x540
F 1x 540
Ch 1x 540
1x 540, 1x 420
Z 1x 544
D 1x 544e
Čj 2x 544e, 2x 524e
Hv 420, 1x 544e
Ov 1x 444e, 1x 544e
Aj 2x 544e, 2x 524e
VkZ 1x 520
1x 524
Rj 1x 524e
Inf 1x524

Označení sešitů:

440, 420 - velký nelinkovaný
444, 424 - velký linkovaný
540, 520 - malý nelinkovaný
524, 544 - malý linkovaný

Je-li za označením sešitu písmenko e, má daný sešit okraje.

Zveřejnil: Jan Šustek