ŠD v době letních prázdnin

Zveřejněno: 05. 06. 2020

nabízí pro všechny žáky ŠD (Jubilejní i Dlouhá) provoz v tomto termínu:

1. – 3. 7. 2020 v ŠD Dlouhá 56 (i pro žáky z Jubilejní 3)

7. – 10. 7. 2020 v ŠD Jubilejní 3 (i pro žáky z Dlouhé 56)

 • Činnost bude zaměřena na pohybové aktivity, pobyt venku, hry a zájmové činnosti.

 Z důvodu koronavirové situace bude otevřeno oddělení pro 15 žáků. Cena za 1 den činí 6,- Kč. Celkovou částku za přihlášené dny předá žák 1. 7. 2020 vedoucí ŠD Dlouhá 56 s vyplněnou závaznou přihláškou do ŠD, taktéž čestné prohlášení. V případě neúčasti se vybraná částka nevrací.

Základní organizační body:

 • zájemci o zájmové vzdělávání (a eventuálně i stravování) se musí přihlásit nejpozději do 12. 6. 2020.
  • vedoucí ŠD Dlouhá 56, Jiřině Hlaváčové prostřednictvím aplikace Škola Online
  • vedoucí ŠD Jubilejní 3, Evě Horákové prostřednictvím aplikace Škola Online
  • emailem vedoucí ŠD Dlouhá 56 – hlavacova@zsjubilejni.cz
  • emailem vedoucí ŠD Jubilejní 3 – horakova@zsjubilejni.cz
  • telefonicky na č. 556 709 861 nejlépe v 13:00 nebo 15:00 hod.
  • telefonicky na č. 555 538 897 nebo 556 709 051 nejlépe v 13:00 nebo 15:00 hod.
 • podmínkou přijetí je podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení na web. stránkách ZŠ či k dispozici u vstupu do školy (musí podepsat zákonný zástupce); odevzdejte jej v den nástupu do školní družiny vychovatelce
 • každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
 • zájmové vzdělávání bude probíhat vždy od 6:00 do 16:00 hod.
 • příchod žáků do školy v čase od 6:00 do 8:00 hod.
 • žáci si budou ukládat věci do určené šatny
 • vyzvedávat žáky si můžete od 12:00 - 13:00 nebo až od 15:00 - 16:00 hod. dle přihlášky nebo žák odchází sám na základě písemné omluvenky
 • cena za 1 oběd činí 67,- Kč. Oběd není dotován a je nutné si jej zaplatit u vedoucí školní jídelny Dlouhá 56 v daném termínu (Jubilejní nevaří)
 • žáci, kteří se nebudou stravovat ve školní jídelně, budou mít svačinu a pití na celý den
 • každý žák si donese v batůžku - přezůvky, pláštěnku, svačinku, pití, pouzdro
 • vhodnou obuv a oděv na sport a vycházky
 • žáci během pobytu dodržují řád ŠD a dbají pokynů vychovatelek

Přiložené soubory

Název souboru Typ Velikost
cestne-prohlaseni.docx dokument MS Word15.5 kB
prihlaska-do-sd-letni-prazdniny.doc dokument MS Word49 kB
Zveřejnil: Sylva Bartoňová