Prodej stravného na říjen

Zveřejněno: 17. 09. 2021

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Čtvrtek 23. 9. 2021 7:00 - 12:00
Pondělí 27. 9. 2021 7:00 - 12:00

Cena obědů:
strávníci 7 - 10 let  18x22,- = 396 Kč
strávníci 11 - 14 let 18x25,- = 450 Kč                
strávníci 15 a více let 18x29,- = 522 Kč
cizí strávníci 20x74,- = 1 480 Kč

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek