Prodej stravného na červen 2021

Zveřejněno: 19. 05. 2021

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Úterý 25. 5. 2021  7:00 - 12:00

Cena obědů:
strávníci 7 - 10 let  22,- za oběd
strávníci 11 - 25,- za oběd                
strávníci 15 a více let 29,- za oběd
cizí strávníci 72,- za oběd

Prosíme strávníky (žáky), aby omezili platbu v hotovosti a obědy si hradili bezhotovostně – jednorázovým příkazem na č. účtu 22808764/0600 s uvedením svého variabilního symbolu. Do výše zaplaceného kreditu si pak mohou sami obědy přihlašovat.
Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena

Zveřejnil: Jan Šustek