Prodej stravného na březen

Zveřejněno: 12. 02. 2020

Hotově v kanceláři šk. jídelny Jubilejní 3 
 
Úterý 25. 2. 2020, 7:00 - 13:00

Cena obědů:
strávníci 7 - 10 let 17 obědů x 22,- = 374,-  Kč
strávníci 11 - 14 let 17 obědů x 25,- = 425,-  Kč                 
strávníci 15 a více let 17 obědů x 29,- = 493,-  Kč
cizí strávníci 20 obědů x 67,- = 1 340,-  Kč

Odhlášky a přihlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8.00 hod.

E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz, tel. 556 709 629, 555 538 896

Zveřejnil: Jan Šustek