Příběhy bezpráví zazněly i na naší škole

Zveřejněno: 02. 12. 2019

Nejen listopadové výročí Sametové revoluce v naší zemi bylo dobrým důvodem připomenout si, co v nedávné minulosti znamenalo žít v totalitním státě. V hodinách dějepisu v IX.A jsme probírali totalitní režimy fašismus a nacismus.

O tom třetím a nejdéle trvajícím, tedy o komunismu, nám přišel zajímavě povyprávět pan Mgr. Martin Vitko ze státního archívu v Novém Jičíně. Proč byl tento režim po válce tak lákavý a  proč se mu drtivá většina lidí podvolila? Co vše se nesmělo a bylo zakazováno a jak byl měněn a často ničen osud lidí.

Važme si tedy svobody a chraňme (si) svobodu!

Mgr. Kateřina Najdková

Zveřejnil: Jan Šustek