Pěkné prázdniny

Zveřejněno: 01. 07. 2020

Přejeme všem dětem i jejich rodičům příjemné prožití letních dnů a 1. září se opět budeme na Vás na všechny těšit.

Zveřejnil: Miroslava Borošová