OZNÁMENÍ VOLNÉHO DNE PRO ŽÁKY (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

Zveřejněno: 04. 11. 2019

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na tuto středu jednodenní stávku. Podle dnešního zjištění se zaměstnanci naší základní školy této stávky většinově zúčastní.  Z tohoto důvodu jsem nucen přistoupit ke krajnímu řešení, a sice vyhlásit na středu 6. 11. 2019 volný den pro žáky ZŠ (dle § 24 odst. 2 a § 165 odst. 1. písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku).

V tento den bude všem žákům ZŠ odhlášen oběd. V případě zájmu je možné oběd dětem přihlásit, jeho cena však bude bez dotace, tj. 67 Kč.

Naše mateřská škola zůstává v běžném provozu.

Jako rodič dobře vím, jaké komplikace zaměstnaným rodičům tato skutečnost přinese. Omlouvám se vám za ně.

V Novém Jičíně dne 4. 11. 2019                                              Mgr. Ladislav Gróf – ředitel školy

Zveřejnil: Ladislav Gróf