Oznámení konání voleb do školské rady

Zveřejněno: 13. 05. 2021

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167

vyhlašujeme

volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace. Volby do školské rady budou probíhat v souladu s Volební řádem pro volby členů školských rad základních škol zřizovaných městem Nový Jičín.

 

Počet členů školské rady byl stanoven na šest:

  1. Dva členové školské rady volení pedagogickými pracovníky školy.
  2. Dva členové školské rady volení zákonnými zástupci nezletilých žáků.
  3. Dva členové školské rady jmenovaní zřizovatelem školy.

 

Volby členů školské rady volených pedagogickými pracovníky:

Termín voleb: 14. až 18. 6. 2021

 

Budou voleni dva členové školské rady.

 

Volby členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Termín voleb: 14. až 18. 6. 2021

 

Budou voleni dva členové školské rady.

 

V Nové Jičíně dne 12. 5. 2021

Mgr. Ladislav Gróf

ředitel školy

Zveřejnil: Ladislav Gróf