Organizační informace od 30. 11. 2020

Zveřejněno: 25. 11. 2020

Vážení rodiče,

Při organizaci provozu školy od 30. 11. 2020 vycházíme z usnesení vlády a to takto:

Do školy se od 30. 11. 2020 vrátí žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku.

Pro žáky 6. – 8. ročníku bude výuka probíhat střídavou formou, tj. týden ve škole a týden distančně:

  • V týdnu od 30. 11. tak nastoupí do školy ještě třídy VI.A, VII.A, VIII.A a VIII.C, ostatní třídy 6. – 8. ročníku se vzdělávají distančně.
  • V týdnu od 7. 12. nastoupí do školy třídy VI.B, VI.C, VII.B, VII.C a VIII.B, ostatní třídy 6. – 8. ročníku se vzdělávají distančně.

Žákům uvedených tříd budou v příslušném týdnu automaticky přihlášeny obědy.

Střídání vyjmenovaných tříd po týdnech takto bude probíhat do odvolání.

Organizační problém nastává ve školní družině – nemůžeme slučovat žáky z různých tříd. Proto přistupujeme k omezení provozu školní družiny. 5. ročník nemůže navštěvovat školní družinu.

Předávání materiálů na vrátnicích škol končí dne 26. 11. 2020. Žáci tříd, které nastupují do školy 7. 12. si mohou materiály vyzvednout  ještě kterýkoliv pracovní den od 30. 11. do 4. 12. v dopoledních hodinách.

Ve třídách budeme často větrat, dohládněte tedy prosím na teplejší oblečení pro žáky.

V případě změny pokynů vás budeme informovat. Sledujte prosím web a facebookový profil školy.

Zveřejnil: Tomáš Kauba