Návrat 1. a 2. ročníků od 18. 11.

Zveřejněno: 12. 11. 2020

Vážení rodiče,

jak už asi víte, od 18. 11. bude umožněn návrat žáků 1. a 2. tříd do škol. Zároveň bude pro tyto žáky fungovat i školní družina. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, jen v TV a HV se budou realizovat jiné vzdělávací aktivity, než sport a zpěv. Uvedeným žákům jsou přihlášeny obědy, ty budou vydávány od 12 hodin a žáci budou do jídelny chodit postupně s pedagogickými pracovníky.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ŠD).

Těšíme se, že se alespoň s našimi prvňáčky a druháčky můžeme opět potkávat.

Zveřejnil: Tomáš Kauba