Informace pro rodiče vycházejících žáků

Zveřejněno: 07. 10. 2021

 1. Informace o SŠ

IPS-ÚP, ul. Msgr. Šrámka (pondělí a středa 13.00-17.00 hodin) – paní Géryková (nutno objednat, 950 139 464, 950 139 427, e-mail: Jana.Gerykova@uradprace.cz
Internet
Informační letáky
Dny otevřených dveří (pokud dopoledne, nutno předem omluvit u TU)
Řemeslo má zlaté dno – 6. října 2021

 1. GEMMA 2021
  Letos není

3. Přihlášky

a) pro 1. kolo přijímacího řízení 2 přihlášky
b) přihlášky neposílá základní škola, ale zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (přihlášky žáci dostanou ve škole s vypsanými známkami za obě pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. r)
c) termíny: na obory vzdělávání s talentovou zkouškou – umělecké a sportovní školy - na SŠ do 30. 11. 2021
na školy bez talentových zkoušek do 1. 3. 2022

 1. Součásti přihlášk
  a) Kopie rozhodnutí o změně pracovní schopnosti
  b) Kontrolní vyšetření v PPP (u dětí, které měly v minulosti diagnostikovány VPU – žádosti u VP)
  c) Kopie diplomů ze soutěží (významné úspěchy v okresních, krajských či celostátních soutěžích)
  d) Na přihláškách místo na lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu – nevyžadují všechny školy

 2. Kritéria přijímacího řízení

SŠ musí zveřejnit do 31. ledna 2022 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2021).

7. Termíny přijímacího řízení

SŠ vyhlašuje dva termíny přijímacích zkoušek. Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2022. Talentová zkouška v konzervatoři od 15. do 31. ledna 2022. Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení:na ostatní maturitní obory bez talentové zkoušky se koná v termínech 12. dubna 2022 a 13. dubna 2022 pro čtyřleté obory, 19. a 20. dubna 2022  pro víceletá gymnázia
Náhradní termín pro všechny: 10. a 11. května 2022.
Na všech školách v 1. kole přijímacího řízení budou dělat přijímací zkoušky – jednotné testy z českého jazyka a z matematiky (jednotlivé školy mohou doplnit přijímací zkoušky o další testy).
Přijímací řízení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).
Dítě na ZŠ dostane „Zápisový lístek“, který do 10 pracovních dnů po doručení zprávy o přijetí odevzdá na SŠ, na níž chce po absolvování základní školy pokračovat ve studiu.

Mgr. Milena Balonová

Zveřejnil: Jan Šustek