Informace pro CS platné od 22. 3.

Zveřejněno: 18. 03. 2021

Od pondělí 22. 3. 2021 opět vaříme pro cizí strávníky. Obědy budou přihlášeny automaticky všem, kteří platili na měsíc březen. Obědy budou vydávány v čase od 10:40 do 11:15 hod. ze zadního vchodu do školní kuchyně (zprava pod rampou). Žádáme strávníky, aby dodržovali výdejní dobu a mimo ni se nezdržovali v areálu školy.
Obědy je možné odhlašovat, přihlašovat (do výše kreditu), případně měnit telefonicky, mailem a na webových stránkách školy přes Jídelníček, On-line výběr obědů.
Tel: 556 709 629, 555 538 896 Email: jidelna@zsjubilejni.cz

Vedoucí školní jídelny Irena Ludwigová

Zveřejnil: Jan Šustek