Informace pro cizí strávníky (CS) k provozu ŠJ v době letních prázdnin

Zveřejněno: 23. 06. 2020

Nevaříme od 1. 7. do 17. 7. 2020
Vaříme od 20. 7. do 31. 8. 2020 (10+21dnů)

PRODEJ OBĚDŮ NA ČERVENEC A SRPEN
čtvrtek 25. 6. 2020 8. 30 - 11. 00 hod.

Výdej obědů bude probíhat opět z kuchyně ve školní jídelně. Vchod do jídelny bude otevřen 10:30 - 11:30 hod. Strávníci si musí oběd vyzvednout přímo u okýnka. Odstavené jídlonosiče nebudou naplněny. Žádáme cizí strávníky, aby dodržovali výdejní dobu a mimo ni se v jídelně nezdržovali!

Strávníci si mohou obědy zaplatit i sami bezhotovostně – jednorázovým příkazem na č. účtu 22808764/0600 s uvedením svého variabilního symbolu. Do výše zaplaceného kreditu si pak mohou obědy přihlašovat přes On-line výběr obědů (2 dny předem od 10. 00 hod.) Odhlášky obědů přijímáme nejpozději daný den do 8. 00 hod.

Tel.: 556 709 629, 555 538 896, email: jidelna@zsjubilejni. cz

Ludwigová Irena, vedoucí školní jídelny

Zveřejnil: Jan Šustek