Informace pro cizí strávníky

Zveřejněno: 17. 06. 2021

NEVAŘÍME od 1. 7.  – do 25. 7.  2021
VAŘÍME od 26. 7.  – do 31. 8.  2021 5 + 22 dnů

Prodej obědů na červenec a srpen
pondělí 28. 6. 2021 8:30 – 11:30 hod.
27 x 72,- = 1. 944,- Kč 

Obědy budou vydávány v čase od 10:30 do 11:15 ze školní kuchyně přes okýnko v jídelně. Žádáme cizí strávníky, aby mimo výdejní dobu nevstupovali do prostor školy!
Prosíme cizí strávníky, aby při vstupu do školní jídelny použili dezinfekci na ruce, měli nasazen respirátor a dodržovali odstup. Strávníci si mohou obědy zaplatit i sami, bezhotovostně – jednorázovým příkazem na č. účtu 22808764/0600 s uvedením svého variabilního symbolu. Do výše zaplaceného kreditu je možné obědy přihlašovat (případně měnit) na webových stránkách školy přes Jídelníček, On-line výběr obědů, a to 2 dny předem do 10. 00 hod. Odhlášky obědů je možné provést nejpozději daný den do 8. 00 hod. Tel: 556 709 629, 555 538 896 Email: jidelna@zsjubilejni. cz.

Vedoucí školní jídelny Ludwigová Irena               

Zveřejnil: Jan Šustek