Informace ke stravování pro žáky ZŠ Jubilejní 3 pro šk. rok 2021/2022

Zveřejněno: 17. 08. 2021

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno rozpětí finančních limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.
Věkové skupiny strávníků = cena jen za potraviny

1) strávníci 7 -10 let 22,- Kč (od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2015)
2) strávníci 11 -14 let 25,- Kč (od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2011)
3) strávníci 15 a více let 29,- Kč (do 31. 8. 2007 a dříve)

Školní jídelna má stravovací program, přes který si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel, provádět přihlášky, odhlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky v kanceláři ŠJ, ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu přes jídelníček (online) na stránkách školy: www. zsjubilejni. cz

Každý strávník musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Po odevzdání přihlášky mu bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení na internetu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete změnit volbou menu v „Nastavení“(zubaté kolečko před příjmením). Přesný postup pro objednávání stravy najdete po přihlášení v „Nápovědě“. Dále musí mít každý strávník zakoupen na celou dobu školní docházky čip v ceně 120,- Kč. Tímto čipem se prokazuje na čtečce u oběda a přihlašuje se na dotykovém terminálu ve ŠJ k provádění změn. Ostatní změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení stravování, odchod ze ZŠ) a zničení či ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit vedoucí ŠJ (pro zablokování a evidenci v programu) .

Placení stravného

  1. inkasem - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní, č. 22808764/0600

Při tomto placení musí být v bance dáno povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu. Pokud budete inkaso limitovat, neměla by být hranice limitu menší 23 dnů x cena oběda (700,- Kč). Inkaso stahujeme kolem 25. každého měsíce. Strávníkům platícím inkasem jsou každý měsíc od 1. až do 9. třídy (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č. 1. Pokud nebudete chtít obědy odebírat je nutné toto nahlásit ve školní jídelně! Upozorňujeme rodiče, aby k datu stahování nechávali na svých účtech dostatek finančních prostředků.

  1. hotově – v kanceláři ŠJ Jubilejní 3, kolem 25. každého měsíce (přesné datum a čas bude každý měsíc upřesněn na dveřích ŠJ a na stránkách školy). Při platbě hotově jsou obědy č. 1 přihlášeny až po zaplacení!

Stravné se u inkas i hotovosti platí za plánovaný počet obědů na následující měsíc s ponížením obědů odhlášených ke dni platby. Obědy odhlášené po platbě jsou sníženy až v dalším měsíci. Pokud nechcete obědy odebírat, musíte se odhlásit ve školní jídelně!

  1. příkazem z Vašeho účtu - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č. 22808764/0600 s uvedením variabilního symbolu strávníka, který je uveden v „Nastavení“, nebo Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník objednává obědy sám, do výše svého kreditu - přihlášení obědů není automatické.

Odhlašování, výběr obědů, přihlašování

Odhlašovat obědy lze nejpozději daný den do 8. hod. ráno.

Změny obědů z č. 1 na č. 2. a opačně, případně přihlášení obědů, jde provádět při uhrazeném stravném nejpozději dva dny předem do 10. hod. (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ, ve ČT na PO, v PÁ na ÚT).

Výdej obědů

Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně od 11:35 do 13:50 hodin. Jako doklad jim slouží čip. Pokud se strávník neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až po ověření, na konci každého výdeje.

Obědy pro nemocné žáky a odhlašování stravného.

Žáci mají nárok na školní stravování pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č. 561/2004 Sb. ) a první den neplánované nepřítomnosti (vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování,§4,odst. 9). Ostatní dny si musí odhlásit. V případě, že strava nebude odhlášena, bude strávníkovi vyúčtováno stravné za plnou cenu (vč. věcných a mzdových nákladů ) . Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci v době od 10:30 – 11:15 hod. ve ŠJ – také s čipem. Oběd vydán do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě! Mimo určenou dobu se obědy nevydávají.

Žádáme strávníky a zákonné zástupce, aby se seznámili s vnitřním řádem ŠJ.

Vedoucí školní jídelny Irena Ludwigová
Telefon: 556 709 629 nebo 555 538 896      
E-mail: jidelna@zsjubilejni. cz
Úřední hodiny: každé pondělí 7:00 – 13:00

Přiložené soubory

Název souboru Typ Velikost
prihlaska-ke-stravovani-pro-nove-zaky.xlsx dokument MS Excel12.57 kB
prihlaska-ke-stravovani-pro-nove-zaky.pdf PDF125.58 kB
Zveřejnil: Jan Šustek