Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020

Zveřejněno: 16. 06. 2020

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali o způsobech hodnocení výsledků ve vzdělávání žáků ve druhém pololetí vzhledem k nestandardnímu průběhu tohoto školního roku. Hodnocení proběhne na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 Sb a pokynu MŠMT s názvem "Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020". 

Výsledná známka na vysvědčení bude tvořena:

a) z podkladů hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zveřejnil: Tomáš Kauba