Fungování školy od 24. 5. 2021

Zveřejněno: 19. 05. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 budou prezenčně školu navštěvovat všechny třídy. Končí rotační výuka.

Žáci budou testování se 14denní frekvencí v pondělky pomocí PCR testů ze slin. Žáci, kteří se do školy nedostaví v den testování do 8:40, se budou muset testovat pomocí antigenních testů stěrem z přední části nosu jednou týdně do doby dalšího PCR testu.

Žáci mají povinnost nosit chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Docházka pro žáky je povinná. V případě, že se žák z objektivních důvodů nebude moci účastnit výuky, musí žáka zákonný zástupce z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Škola není povinna pro tyto žáky zajišťovat distanční výuku.  O omlouvání žáka rozhoduje ředitel školy. 

Obědy budou automaticky přihlášeny všem žákům.

Školní družina bude fungovat v běžném režimu.

Zveřejnil: Tomáš Kauba