Den otevřených dveří

Zveřejněno: 13. 03. 2020

V úterý 10. března byly téměř po celý den na Základní škole Jubilejní otevřeny pro širokou veřejnost dveře nejen tříd, ve kterých probíhala výuka, ale i dalších prostor školy. Kdo neměl možnost využít dopoledních hodin, mohl si odpoledne navíc posedět v improvizované kavárně, popřípadě na burze knih a hraček něco zakoupit. K vidění byly také ukázky nových technologií, se kterými ve škole pracují, jako jsou 3D tisk a laser. Budoucí školáci si pak vyzkoušeli zápis nanečisto a jejich rodiče se mohli podívat, jak škola modernizuje třídy novým nábytkem a přispívá tak k estetizaci prostředí.

Zveřejnil: Miroslava Borošová