Cesta do minulosti

Zveřejněno: 01. 10. 2019

Středisko ekologické výchovy Hájenka realizuje programy ekologické výchovy pro děti, které mají svou náplní vzbudit zájem o živou i neživou přírodu. Třída 8. A využila nabídky a 24. září 2019 jela na Cestu do minulosti do lokality Štramberk. Poutavým vyprávěním, návštěvou středověkého vápencového lomu Kamenárky a zkoumáním hornin se žáci dozvěděli, že oblast vznikla ve starším období mladších třetihor, tj. asi před 20 mil. let. Štramberské vápence vznikly asi před 145 - 140 mil. let, pocházejí z velkého korálového útesu, který vzrostl na rozhraní jury a křídy. Tento korálový útes byl osídlen velkým množstvím organismů. Právě proto Štramberské vápence jsou nejbohatším nalezištěm fosilií v Evropě. Jaké fosilie objevili osmáci, uvidíte ve fotogalerii.

Mgr. Milada Molinová

Zveřejnil: Jan Šustek