Kroužky ve školní družině

Vážení rodiče,                                                                                                                        

nabídka kroužků ve školní družině pro školní rok 2019 - 2020 je následující:

 

pondělí 15.30 – 16.15 hodin

keramika – p. vychovatelka Dana Kučerová

                     cena 400 Kč

                     první lekce 7. 10. 2019

                     počet žáků max. 13

středa 15.30 - 16.15 hodin

sportovní – p. vychovatelka Dana Kučerová

                    cena 300 Kč

                    první lekce 2. 10. 2019

                    

Kroužky mohou navštěvovat i žáci 1. - 5. ročníku, kteří nenavštěvují ŠD. Platby kroužků do 30. 9. 2019 vedoucí kroužku.