Návrat do prostor ŠD

Zveřejněno: 02. 11. 2019

Vážení rodiče,

ve středu 6. 11. 2019 můžete své děti od 6:00 hod přivést již do pavilonu školní družiny. Dveře do ŠD si děti budou opět odemykat svým čipem. Prvňáčci dostanou v šatně ŠD přidělené místo a značku, kam si budou odkládat své oblečení jako ostatní děti. Do ranní družiny bude možné chodit od 6:00 – 7:40 hod. Upozorňujeme vás, že je zákaz vstupu do heren a své děti si vyzvednete u šatny ŠD. Od botníků je nutné používat návleky. Při odpoledním vyzvedávání budete u vchodu do ŠD zvonit na vychovatelku vašeho dítěte. Všechny případné dotazy vám budou zodpovězeny vychovatelkami přímo ve školní družině. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci. Těšíme se na pobyt v našich hernách a ostatních prostorech.

                                                                                                                                             Vychovatelky ŠD

Zveřejnil: Miroslava Borošová