Fungování školy od 12. 4. 2021

Zveřejněno: 07. 04. 2021

Od 12. 4. se budou žáci I. stupně naší školy výuky účastnit střídavě po týdnech.

V týdnu od 12. do 16. 4. tak ve škole budou přítomni žáci tříd I.A, I.C, II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C a V.A. Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně jako dosud.

V týdnu od 19. do 23. 4. pak budou přítomni žáci tříd I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B a V.C. Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

Žáci budou v pondělky a čtvrtky vzápětí po příchodu do školy (družiny) podrobeni antigennímu testování pomocí testů Singclean z přední části nosu. S žáky do 3. třídy mohou být u testu přítomni rodiče. Video a materiály o testování můžete shlédnout zde.

Zároveň bude pro prezenčně vzdělávané žáky 1. - 4. ročníku fungovat i školní družina. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, jen v TV a HV se budou realizovat jiné vzdělávací aktivity, než sport a zpěv. Uvedeným žákům jsou přihlášeny obědy.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ŠD). V pondělí a ve čtvrtek budou žáci povinně otestování na přítomnost koronaviru.

Pro ostatní žáky platí povinnost účasti na distanční výuce dle běžného rozvrhu hodin, popř. konkrétní domluvy s vyučujícím. Tato povinnost bude důsledně vyžadována.

Vzdělávací materiály pro distančně vzdělávané žáky bez přístupu k internetu je možno vyzvedávat v pondělky a čtvrtky od 8:00 do 9:30 a od 15:00 do 16:30.

V přílohách naleznete podrobné materiály.

Zveřejnil: Tomáš Kauba